Người Anh Em

Từ một hiểu lầm lần đầu gặp khi thấy Công đánh người mà Thụ nghĩ Công là lưu manh, sáng hôm sau lại gặp ngay tại lớp mà Thụ được giao cho thực tập. Thế là Thụ ra sức đì lưu manh trừ hại cho dân. Lưu manh lúc đầu rất ghét thầy giáo, nhưng sau đó lại tự động rơi vào lưới tình không sao thoát ra được, dẫn đến những ghen tuông trẻ con.

Category: Trung Quốc

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>